Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

rotfl
5485 d172 500
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule viakomplikacja komplikacja
rotfl
5044 3311 500
Reposted fromhrafn hrafn viasatyra satyra
rotfl
7604 244d 500
Reposted fromtrue-love true-love viasatyra satyra
rotfl
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
rotfl
7707 4599
rotfl
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
rotfl
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
rotfl
rotfl
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaparrtyzant parrtyzant

February 06 2020

rotfl

February 01 2020

rotfl

December 07 2019

4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
rotfl
rotfl
0215 402d 500
rotfl
3602 ebe4
Reposted fromkniepuder kniepuder viakompleksdziury kompleksdziury
5035 915d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
rotfl
4527 1f12
Reposted fromkniepuder kniepuder viakompleksdziury kompleksdziury
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl