Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

rotfl
4306 6d01
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale viamiimi miimi
rotfl
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak

January 17 2018

rotfl
4291 9826
Reposted fromMorti Morti viaslowianecznik slowianecznik
rotfl
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viairmelin irmelin
rotfl
rotfl
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viapralina pralina

January 01 2018

rotfl
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamousseline mousseline
rotfl
6533 0b18
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasatyra satyra
rotfl
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
1574 926a
Reposted frominculubum inculubum viasatyra satyra

December 24 2017

rotfl
8088 322f 500

anjes:

Gesaffelstein - Numéro, Octobre 2013

Reposted frombackground background viapralina pralina

December 19 2017

9514 cd85
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viairmelin irmelin
5346 59e7 500

antipahtico:

Winter in Flanders ~ Valerius De Saedeleer 1931

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin

December 18 2017

rotfl
7995 7838
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

December 04 2017

4102 578d 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4114 e57f 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
0096 0514 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl